Privacy en Contact

 

Privacy en verwerking van gegevens.
Als je contact opneemt met Praktijk Authentiek vetrouw je je gegevens aan haar toe. Praktijk Authentiek verzamelt via haar website geen gegevens gezien er geen auto-rplay is ingesteld.
De website van Paktijk Authentiek wordt beheerd door One.Com, die AVG proof is.

Welke gegevens worden verzameld met welk doel?
Het doel van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens dient om de behandeling zo nauwkeurig mogelijk aan te kunnen laten sluiten op de hulpvraag.
Voor de algemene persoonsgegevens
1. De uitvoering van de behandelovereenkomst conform de Wet Op Geneeskundige Behandelingen (WGBO).
2. Nakomen van de wettelijke verplichting om een ( medisch) dossier bij te houden conform de WGBO.
3. Gerechtvaardigd belang: bij verzoek tot informatie van clienten een passend antwoord te kunnen geven, de juist passende behandelvorm bij de client te kunnen kiezen, en het op een juiste manier afhandelen van
    finaciele afwikkeling ten behoeve van clienten en/ of zorgverzekering.
4. Binnen de Praktijk is de (WKKGZ) Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg van kracht.

De client tekent bij aanvang van een behandeltraject een schriftelijke zakelijke behandelovereenkomst waarin bovenstaande is opgenomen. Clientgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en niet voor doeleinden die niet daarmee zijn te verenigen.

Met derden met wie wordt samengewerkt wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten

Laptop is beveiligd met een wachtwoord.
Backups worden beveiligd bewaard achter slot en grendel.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Binnen de praktijk wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toegepast indien nodig.

Praktijk gegevens en contact

Indien je contact wil, kun je het beste een mail sturen of even bellen. We plannen dan indien gewenst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in, of je komt gelijk voor een intake.
Hierna maken we vervolgafsprakenPi en wordt er een behandelplan gemaakt. Dit plan is de leidraad bij de gesprekken.

Praktijk Authentiek 
Averlose Houtweg 16
7431 PK (nabij Deventer)
06-10266072
info@authentiek-psychosociale-therapie.nl