Werkwijze relatietherapie

 

Je kunt je aanmelden per telefoon of mail. Als je wilt kun je een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. 
Hierna volgt de intake. Dit gesprek duurt 1 tot 1,5 uur. We bespeken je klacht en vertalen deze in een hulpvraag.
Hierna maak ik in overleg met jou een behandelplan en volgen de therapiegesprekken. Deze duren 1 uur.
Tussentijds zullen we regelmatig evalueren.

Binnen de relatietherapie staat het met elkaar verbinden en het elkaar opnieuw vinden centraal. Door middel van trekken aan elkaar, kritiek leveren, en terug trekken ontstaan er binnen partnerrelaties vaak patronen waarbij partners steeds in dezelfde negatieve kringen ronddolen en er niet meer uitkomen.
We kijken naar deze patronen en hoe deze zijn onstaan. Hierin spelen kunnen eerdere negatieve ervaringen binnen liefdesrelaties een rol spelen, maar ook ingrijpende ervaringen, trauma's, opvoeding en persoonlijkheid speelt een belangrijke rol.
Maar ook extrerne spanningen als ziekte van een kind, ziekte van een partner of ouder, werkeloosheid, een drukke baan kunnen  een sterke wissel trekken op de relatie waarbij je elkaar niet meer tot steun en troost kan zijn maar steeds verder uit elkaar groeit. Soms denk je: dat komt wel weer, maar uit ervaring is gebleken dat het dan al te laat kan zijn. Het is goed om dit voor te zijn.

Binnen de gesprekken leren partners hun patronen herkennen, de moeilijke dingen te bespreken en elkaar beter te leren begrijpen. Zo leren partners om hun behoeften op een manier te communiceren die hen helpt waardoor er een veilige en hechte verbinding kan ontstaan. Tevens is er ruimte voor het verwerken en bespreken van relatiekwetsuren en pijnplekken waar je steeds maar weer tegen aan loopt.

Resultaat is een diepe, hechte en veilige verbinding en herstel van vertrouwen.

Beroepsvereniging NFG

Ik ben als therapeut geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Bij de NFG staan professionaliteit en kwaliteit voorop. De NFG voert een licentiebeleid wat inhoudt dat de leden vallen onder het onafhankelijke tuchtrecht van de NFG. Ook worden de leden verplicht gesteld zich bij te scholen.

Om de kwaliteit van de hulpverlening hoog te houden laat ik me regelmatig bijscholen, lees vakliteratuur en maak ik deel uit van intervisie.