Informatie voor ouders

Soms zit je kind niet lekker in zijn vel. Hij zit met zichzelf en/of de omgeving in de knoop. Je wilt als ouders zo graag dat je kind gelukkig is. Je wilt weten wat er in je kind omgaat om hem te kunnen helpen. Je hebt misschien alles al geprobeerd, maar je kunt hem niet begrijpen. Je hebt geen vat op zijn gedrag en je weet niet meer wat je moet doen. Dit kan zorgen voor een machteloos gevoel bij jou als ouder, en dit kan weer kan een sterke weerslag hebben op je kind en de rest van het gezin.

Kinderen zouden misschien wel willen vertellen wat er in hen omgaat, maar ze vinden dit vaak erg moeilijk. Dit, omdat ze hun gevoelens nog niet goed kunnen verwoorden, omdat ze hun gevoelens nog niet kunnen herkennen, of omdat ze overweldigd worden door de hoeveelheid aan verschillende gevoelens. Kinderen uiten hun gevoelens in gedrag.

Wat is de hulpvraag, met welk gedrag met je je kind aan?

 • Teruggetrokken en geisoleerd gedrag
 • Extreme verlegenheid of claimend gedrag
 • Bang zijn voor veel situaties, mensen of dingen
 • Agressief gedrag, woedeuitbarstingen
 • Gedragsproblemen als liegen, stelen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten als hoofdpijn of buikpijn
 • Veelvuldig ruzie maken, geen vriendschappen kunnen behouden
 • Moeite met gezag
 • Slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, leerproblemen
 • Veel huilen
 • Faalangst en onzekerheid
 • Pesten of gepest worden
 • Hechtingsproblemen of verlatingsangst
 • Leren omgaan met hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid
 • Leren omgaan met ADHD of autisme

Visiueze circel doorbreken door middel van kindertherapie
Misschien weet je als ouders wel waar het gedrag van je kind vandaan komt, maar weet je niet hoe je hem verder moet helpen. Een ding is zeker, je kind zit niet lekker in zijn vel. Hij uit dit in zijn gedrag, wat een teken is van de onrust van binnen. Dit gedrag kan weer van invloed zijn op de omgeving, die niet altijd weet wat hij met dit gedrag aanmoet. Je kind voelt zich hierdoor niet begrepen en hierdoor belandt je zonder dat je het wilt in een visiueze circel.

Wil je uit deze visiueuze circel? Dan kan Praktijk Authentiek je verder helpen door middel van kindertherapie door middel van spel.

Therapie door middel van spel, de taal van het kind
Waar volwassen praten over hun problemen, spelen kinderen hun problemen uit in hun spel. Daarom is speltherapie een mooie methode om je kind verder te helpen. Je kind kan op deze manier uiting geven aan hun gevoelens, deze verwerken en nieuwe manieren vinden en uit proberen om met moeilijke dingen om te gaan, die bij hem past. Door speltherapie krijgt je kind de mogelijkheid om de wereld opnieuw en op een meer positieve manier te ervaren.

Wat doen we bij kindertherapie of kindercoaching?
Je kind die bij mij komt, mag spelen in de spelkamer. Hier heb ik vele spelmaterialen en knutselmaterialen. In de spelkamer mag het kind kiezen wat hij gaat doen. Ik (Corine) sluit aan bij het kind, observeer en speel mee als je kind mij uitnodigt en ik pleeg therapeutische interventies. Door middel van spelen, tekenenen, verhalen of gewoon praten rekent je kind af met gebeurtenissen die hem anstig, boos of verdrietig maken. Hierdoor krijgt je kind zelfvertrouwen en vertrouwen in zijn vermogen om zelf problemen op te lossen of om hiervoor hulp te vragen.

Het uiteindelijke doel is dat de problemen verdwijnen of meer hanteerbaar worden voor je kind, jullie als ouders en de rest van het gezin.

Hulp zoeken voor je kind, een moedige stap!
In mijn visie ga ik ervan uit dat normaal gesproken alle ouders het beste willen voor hun kind. Het feit dat ouders met hun kind naar een kindertherapeut of kindercoach gaan, vind ik een zeer moedige stap en getuigt in mijn ogen van goed ouderschap. Ik besef me dat er een taboe op kan liggen, of dat je het gevoel hebt om te falen. Kinderen opvoeden is een hele mooie, maar ook vaak hele moeilijke taak.

Ik denk dat alle ouders weleens met hun handen in het haar zitten; hoe moeten ze hun kind nu helpen? Soms weet je niet hoe je je kind moet helpen, dan is de problematiek te complex, of je worstelt zelf met problemen, wat opvoeden extra moeilijk kan maken. Dan heb ik er alleen maar respect voor als je hulp zoekt, dat je het beste wilt voor je kind.

Maar ook als de problematiek minder compex is, wil ik er voor je zijn als je er niet uit komt.

Wat doe ik als kindertherapeut voor jullie als ouders?
In de therapie worden jij/jullie als ouders ook in de therapie betrokken. Ik begeleid ook jullie en ik bied je handvaten in hoe je je kind nog beter kunt leren kennen en begrijpen. Hierdoor kun je zelf je kind bieden wat hij nodig heeft, met als resultaat dat je kind weer beter in zijn vel zit en je je kind beter begrijpt en dat je kind jou beter begrijpt. Hierdoor ontstaat er diepere en nieuwe verbondenheid binnen jullie gezin.