Werkwijze kindertherapie

Aanmelding kindertherapie/kindercoaching

Als kind kun je jezelf aanmelden, of als ouders kun je je kind aanmelden voor therapie. Verwijzing van een huisarts of een andere instantie is niet noodzakelijk. De school of de huisarts kan kindertherapie soms wel adviseren.

Werkwijze kindertherapie

Intake
In een eerste gesprek komen jullie als ouders eerst zonder je kind. Jullie vertellen me het levensverhaal van je kind, waar je kind last van heeft en wat jullie hierin als ouders voor probleem ervaren. Dit eerste gesprek is een intakegesprek.

Spelobservaties
Na de intake komt je kind in de spelkamer spelen. Met tussenpozen van 2 weken vinden er 3 spelobservaties plaats van een uur. De spelkamer is hierbij het domein van je kind, en jullie als ouders mogen dan in de spelkamer wachten, of je kind na een uur weer komen ophalen.
De observatieperiode is bedoeld om een beeld te krijgen van het probleem van je kind, en om een behandelingsplan te kunnen maken. Ik als kindertherapeut zorg ervoor dat je kind zich veilig en vertrouwd gaat voelen.

Aan het eind van deze periode heb ik meer zicht op de problematiek van je kind en kan ik vaststellen wat de meest gewenste vorm van behandeling is. Het behandelingsplan wordt na de observatieperiode met jullie als ouders besproken en vastgelegd.

De kindertherapie en ouderbegeleiding
Nu kan de behandeling starten. Je kind komt achtereenvolgens 5 keer een uur achter elkaar spelen, met tussenpozen van 2 weken. Indien nodig komt je kind iedere week. Na 5 keer komen jullie als ouders op gesprek. In dit gesprek bespreken we hoe het thuis gaat, hoe het met je kind in therapie gaat, en jullie kunnen de vragen stellen die je bezig houden.
Hierna komt je kind weer 5 keer spelen, waarna er weer een oudergesprek plaatsvindt. Dit gaat zo door tot de doelen die we samen gesteld hebben zijn behaald. Hoe lang de therapie zal duren hangt af van de problematiek.

Je kind mag kiezen in de spelkamer waar hij mee wil gaan spelen. Dit kan spel zijn met playmobiel, het keukentje, poppen ed, rollenspel, knutselen, tekenen, maar misschien wil hij wel praten of helemaal niets doen. Dat mag ook. Ik volg het kind hierbij. Als je kind me uitnodigt mee te spelen, speel ik mee. Ondertussen observeer ik je kind en doe ik therapeutische interventies. Door middel van het spel verwerkt je kind gebeurtenissen en kan hij oefenen met nieuw gedrag in het spel.